Mer än hälften av Take-Twos intäkter kommer från mikrotransaktioner