Rykte: Bully 2 var under utveckling i 18 månader innan det lades på is